concept.jpg logo7.jpg conce.jpg gloyaa.jpg 2342.jpg ewdf.jpg adss8.jpg bag1.jpg track.jpg yovel4.jpg 22.jpg 11.jpg L11501.jpg 33.jpg DSC_10.jpg

יובל | באהבה מכרם מהר״ל

מיתוג ובניית אסטרטגיית נראות מסחרית למסיק ובית בד משפחתי לייצור מוצרי שמן זית בכרם מהר”ל.
השם “יובל” (עם סגול) נובע משם המשפחה של בעלי המשק, ההגדרה “באהבה מכרם מהר”ל” מאגדת בתוכה את מלוא המיצוב הנשאף: המילה “באהבה” מסמלת את הגישה האישית והפרטנית, את אהבת האדמה והמקצוע, השימוש במקור המוצרים “כרם מהר”ל” מייצג מקום קסום במישור החוף הצפוני, מישראל הישנה והטובה, ישוב בעל מסורת חקלאית ענפה ושורשית.
Client: יובל | משפחה של מוצרי שמן זית איכותיים Location: כרם מהר״ל Skills: מיתוג, זהות מסחרית